რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

საიტის მომხმარებლის ინსტრუქცია

www.2x2.ge საიტზე შესვლისას ჩვენ გვეხსნება ფანჯარა, სადაც მარცხენა ზედა კუთხეში არის ღილაკი ,,შესვლა,,

 

იმისათვის რომ დავრეგისტრირდეთ საიტზე საჭიროა ზემოთხსენებული ღილაკის მეშვეობით გადავიდეთ შემდეგ ეტაპზე. ახალ გვერდზე იხსნება ფანჯარა მინიშნებებით ავტორიზაცია და რეგისტრაცია. საიტზე რეგისტრაცია შესაძლებებია ორი სახით, ერთი როგორც მომხმარებელი(მყიდველი) ხოლო მეორე დილერი:

      

რეგისტრაციის ფორმაში მოცემული ელექტრნულ ფოსტაზე მიღებული აქტივაციის ბმულზე გადასვლის შემდეგ მყიდველს შეუძლია ვებგვერდიტ სარგებლობა, ხოლო დილერის ტიპის მომხმარებელს ჭირდება აუქციონის გვერდის ადმინისტრატორის დასტური. ვებგვერდის აქტიურ მომხმარებლებს შეუძლიათ მონაცემების ცვლილება სურვილისამებრ, ნებისმიერ დროს პროფილის რედაქტირება პუნქტიდან


ბალანსის მართვა- მის მიერ განხორცილებული ყველა ფინანსური ქმედბა, რომელიც ეხება ლოტის დადებას ,გაყიდვას, საკომისიოს მიღებას  და სხვა ფულადი სახსრების მიღება, გაცემა, აისახება ,,ბალანსის მართვა'' ველში.

ლოტის დამატება - ბროკერებს შეუძლიათ საიტზე განათავსონ საკუთარი ლოტები აუქციოზე გასატანად, ამისათის ისინი გადადიან ლოტის დამატების ფუნქციაზე რის შემდგომაც გამოდის ფანჯარა,შესაბამისი ველების შევსების შემდეგ ბროკერი ინახავს ატვირტულ ინფორმაციას და ლოტი ავტომატურად იდება აუქციონის გვერდზე და მზადაა რეალიზაციისათვის.

დილერს აქვს  საკუთარი ,,კაბინეტი,, შესაძლებლობას აძლევს აკონტროლოს საკუთარი ლოტების შესახებ ინფორმაცია, მას შეუძლია ნახოს თუ რომელი ლოტია მიმდინარე აუქციონში, რომელი ქონების ირგვლივ დასრულდა ან ჩაიშალა აუქციონი, ეს ყოველივე შესაძლებელია  ჩემი აუქციონებისა და ლოტების ან წარუმატებელი აუქციონის შესაბამის ველში ნახვა.  

პროფილის რედაქტირება-  მისი პერსონალური მონაცემების შეცვლა და განახლება. შემდეგი ფუნქცია რაც მომხმარებლის გვერდს აქვს ეს არის ბალანსის მართვა, ისევე როგორც დილერს ასევე მომხმარელსაც შეუძლია სრულად აკონტროლოს და მიიღოს დეტალური ინფორმაცია საკუთარი ბალანსის ცვლილების შესახებ, ყოველი ახალი მოქმედების( აუქციონზე რეგისტრაციისას,ბიჯის დადებისას,ქონების შესყიდვისას) მომხდარი ბალანსის ცვლილება აისახება მის გვერდზე შესაბამის ველში. მომხმარებელს შეუძლია თვალყური ადევნოს მიმდინარე აუციონებს,მიმდინარე ქუციონი-ს ველში გადასვლის შემდეგ. მომხმარებლის ერთ ერთი ფუნცქციაა ასევე ჩემი შესყიდვები-ს ნახვა, მათ ნებისმიერ დროს შეეძლებათ თვალი გადაავლონ ინფორმაციას საკუთარი უძრავ ქონებას. მომხმარებლები როგორც ზემოთ ავღნიშნეთ წინასწარ ნახულობენ და არჩევენ სასურველ ლოტებს მიმდინარე აუქციონის ფუნცქციის მეშვეობით, მათ ასევე შესაძლებლობა აქვთ მათ მიერ  მოწონებული აუქციონები დაამატონ ჩემ ფავორიტებში, და ამის შემდგომ ისინი ბევრად მოკლე დროში  შეძლებენ  ლოტის  მოძებნას.     

საიტის მთავრი ფუნქციებია:

აუქციონი - ფუნქცია აუქციონზე გადასვლის შემდეგ ჩვენ ვიღებთ ინფორმაციას აუქციონია შესახებ, ამის შემდეგ ცალკეა გამოყოფილი მიმდინარე აუქციონისა და დასრულებულის ველები, სადაც შესაძლებელია ვნახოთ მხოლოდ ის ინფორმაცია რომელსაც თითოეული შეიცავს

დილერები-მომხმარებლებსაც და ბროკრებსაც შეუძლიათ მიიღონ ინფორმაცია საიტზე დარეგისტრირებული ბროკერების შესახებ, ეს იქნება მათ მიერ განთავსებული ლოტები, მიმდინარე,დასრულებული აუქციონები თუ აქტიური განაცხადები.ინფორმაცია მათ შესახებ და ასვე საკონტაქტო მონაცემები.

განცხადებები - განცხადებების ველში შესაძლებელია ვნახოთ განცხადებები, რომელიც მოიცავს გასაყიდი ქონების შესახებ ინფორმაციას, რომელიც  იყიდება და განათავსეს იმ ბროკერებმა, რომელიც არიან ჩვენი საიტზე დარეგისტრირებულები.

მომხარებელს ასევე შუძლია სასურველი ლოტის შეძენისათვის მოახდინოს  ინფორმაციის ფილტარაცია  სასრუველი მონაცმების მიხედვით და მოძებნოს უძრავი ქონება იმ მონაცმებით, რომელიც მისთვის სასურველია.

დახამრება- ამ ველში მომხმარებელსა და დილერს ასევე ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია გაეცნოს ხშირად დასმმულ შეკითხვებს ,საიტის მომხარებლის ინსტრუქციას.

 

ბლოგი -  განთავსებულია სხვადასხვა საინტერესო ინფორმაცია ავტო მოყვარულებისათვის 

ჩვენ შესახებ- შესაბამის ველში ყველა ნებისნიერ პირს შეუძლია სრული და ამომწურავი ინფორმაცია მიიღოს ჩვენი კომპანიის მისია -ს/უპირატესობა-სა და კარეირა-ს შესახებ.

კონტაქტი - ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია ნახოს მისამართი, მოგვწეროს ან დაგვეკონტაქტოს მითითებულ ნომრებზე სამუშაო საათებში, დილის 10დან- საღამოს 7 საათამდე, ორშაბათიდან-პარასკევის ჩათვლით.

 

  

ონლინ ჩათი - www.2x2.ge ვებ-გვერდის ნებისმიერ მომხმარებელს შეუძლია ისარგებლოს ონლინ ჩათით და მიიღოს მისთვის სასურველი და საჭირო ინფორმაცია ნებისმიერ დროს