რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ნატო ახალკაციშვილი

ნატო ახალკაციშვილი

რაოდენობრივი
0
შეფასება
0

უძრავი ქონების ბაზარზე ოპერირებს წლების განმავლობაში. აქვს საკმაოდ დიდი გამოცდილება. თითოელ მესაკუთრეს ინდივიდუალურად უდგება. მაქსიმალურად ითვალისწინებს როგორც გამყიდველის, ასევე მყიდველის ინტერესებს. ძირითად სავაჭრო სივრცედ იყინებს 2x2-ის აუქციონს, ვინაიდან სწორედ აქ ხდება მიწოდება-მოთხოვნის ზუსტი თანხვედრა.

კომენტარის დატოვება ყველა კომენტარი

ნატო ახალკაციშვილი - მიმდინარე აუქციონები

ნატო ახალკაციშვილი - აქტიური განცხადებები

ნატო ახალკაციშვილი - დასრულებული აუქციონები