რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

თენგიზ წერეთელი

თენგიზ წერეთელი

რაოდენობრივი
20
შეფასება
1
თენგიზ წერეთელი

უძრავი ქონების ბაზარზე ოპერირებს წლების განმავლობაში. აქვს საკმაოდ დიდი გამოცდილება. თითოელ მესაკუთრეს ინდივიდუალურად უდგება. მაქსიმალურად ითვალისწინებს როგორც გამყიდველის, ასევე მყიდველის ინტერესებს. ძირითად სავაჭრო სივრცედ იყინებს 2x2-ის აუქციონს, ვინაიდან სწორედ აქ ხდება მიწოდება-მოთხოვნის ზუსტი თანხვედრა.

კომენტარის დატოვება ყველა კომენტარი

თენგიზ წერეთელი - მიმდინარე აუქციონები

თენგიზ წერეთელი - აქტიური განცხადებები